Schooltijden en kinderopvang

Schooltijden en kinderopvang

Het vijf-gelijke-dagenmodel 

Sinds schooljaar 2019-2020 werken wij met het vijf-gelijke-dagenmodel.
Het lesrooster ziet er voor de groepen 1 t/m 8 als volgt uit: 
 
Maandag               8.30 -14.00 uur    
Dinsdag     8.30 -14.00 uur 
Woensdag     8.30 -14.00 uur 
Donderdag     8.30 -14.00 uur 
Vrijdag    8.30 -14.00 uur 

De lunch 
In de klas wordt, onder toezicht van de eigen leerkracht, gegeten en gedronken gedurende 30 minuten.
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. We stimuleren dat dit een gezonde maaltijd is. Na het nuttigen van de lunch spelen de kinderen 20 minuten buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas bij de groepsleerkracht, die de kinderen op dat moment een alternatief programma biedt. 
Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat.

 

Peutergroep en Buitenschoolse Opvang (BSO) 

Peutergroep Palet 

In ons gebouw zit niet alleen een basisschool, maar ook Peutergroep Palet van Quadrant Kindercentra. Bij de peutergroep kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen, leren én ontdekken. 

't Palet en peutergroep Palet werken intensief samen. De peuters worden bij diverse activiteiten van school betrokken. Zo zorgen wij met elkaar voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. De peuters krijgen dansles van onze vakdocent en afhankelijk van het thema krijgen ze met de kleuters samen dramales. Daarnaast deelt de peutergroep het schoolplein en de speelzaal met onze kleutergroepen.  

Voor meer informatie over peutergroep Palet verwijzen wij u door naar Quadrant Kindercentra: 
https://www.quadrantkindercentra.nl/locaties/peutergroep-bso-palet/ 
 

BSO de Kolibrie 

Buitenschoolse opvang locatie de Kolibrie van Quadrant Kindercentra is gevestigd in het gebouw naast onze school, aan de Middenmolenlaan. De BSO biedt opvang voor kinderen van 4-13 jaar. 
De Kolibrie is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.45 tot 18.30 uur. 
Op woensdag zijn zij open van 11.45 tot 18.30 uur. 

Voor meer informatie over BSO de Kolibrie verwijzen wij u door naar Quadrant Kindercentra: 
https://www.quadrantkindercentra.nl/locaties/de-kolibrie/