Actief leren

Actief leren

Leren werkt het beste, als het actief is

We willen kinderen zoveel mogelijk betrekken in het leerproces door met de leerkracht en/of andere kinderen samen over oplossingen na te denken. Zo benutten we elkaars denkkracht.

Wat we bieden:

1. 
Persoonlijk leren middels Snappet  (leren werken met tablets en chromebooks)
Vanaf groep 4 werken wij met Snappet, ons digitale, adaptieve onderwijsplatform. De kinderen verwerken een deel van de taal-, spelling- en rekenlessen op hun tablet (vanaf groep 4) of chromebook (vanaf groep 6) . Door de adaptieve verwerking kunnen kinderen een deel van de les op hun eigen niveau leren. De leerkracht blijft altijd de regisseur van het leerproces. 

Een "klassieke" les 
bestaat nog altijd uit convergente differentiatie, klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor en evalueert na afloop. Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.


2. Instructie middels Expliciete Directe Instructie (EDI-model)
De leerkrachten werken wanneer nodig met het EDI-model. 

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

 • Lesdoel
  Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
 • Activeren van voorkennis
  De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
 • Onderwijzen van het concept
 • Onderwijzen van de vaardigheid
 • Belang van de les
 • Begeleide inoefening
  De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
 • Lesafsluiting
  De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. 
 • Zelfstandige verwerking
 • Verlengde instructie
  De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.
3. Uitdaging op niveau
Wanneer een leerling extra uitdaging nodig heeft proberen wij altijd een passend onderwijsaanbod te verzorgen. Zo werken wij op 't Palet bijvoorbeeld met een plus- en schakelklas. Wij proberen alle leerlingen van 't Palet uit te dagen. Ons motto is niet voor niets: Durf te doen! 

4. Inspirerende leeromgeving
Leerlingen komen het best tot leren in een inspirerende leeromgeving. Dit betekent dat we niet alleen in het klaslokaal leren, maar ook in de overige leerruimten binnen en buiten school. Leerlingen krijgen de kans om samen in de leerkuil tot leren te komen. Door leerlingen eigenaar van hun leerproces te maken leren zij hier o.a. samen te werken, te communiceren en op een creatieve manier problemen op te lossen.

5. Engels vanaf groep 5
In de groepen 5 t/m 8 werken we met de Engelse methode 'Groove.me' .  Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen, enthousiasmeert en past uiteraard helemaal bij het profiel van onze school.

Met Groove.me leren kinderen echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. 

6. Lessen van de Brede School 
Kinderen leren niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. Samen met Brede School Gouda bevorderen wij bij onze leerlingen interesse voor bijvoorbeeld sporten, lezen, computeren of kunstzinnige vorming. Elk jaar schrijven onze leerkrachten in voor diverse activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats onder schooltijd.