't Palet staat voor...

't Palet staat voor...

Wij willen kinderen leren om open te staan voor elkaar en de wereld om zich heen. We prikkelen hun nieuwsgierigheid en leren ze te durven en te vertrouwen op zichzelf. Samen groeien we naar de toekomst en bieden we een podium voor ieder kind met zijn of haar talent!
 

1. Veiligheid en structuur 

We zijn duidelijk in wat we verwachten van kinderen. Het draait voor ons niet om de beste zijn of het hoogste cijfer halen. Door te investeren in goede relaties met kinderen halen we eruit wat erin zit.


2. Vertrouwen in eigen kunnen

Door te ontdekken en te waarderen laten we kinderen hier (op)groeien. Door te weten wie je bent en wat je kunt, sta je sterker in je schoenen en groei je door naar de toekomst.


3. Vaardigheden voor nu en later

Naast de belangrijke kernvakken krijgen kinderen bij ons muziek, dans en drama. Deze vakken zorgen voor extra verdieping en verrijking van ons onderwijs. Hier kun je er meer over lezen.